iletişim : info@eskiarcelikliler.org
Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca delegeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Görevi ; Derneğin amaç ve ilkelerine uygun çalışmalar yapılıp yapılmadığını denetlemek, Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman ya da en geç altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek, Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula bildirmek, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurmaktır.

Derneklerde iç denetim esastır. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her tür bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Üyelik başvurusu veya bilgi almak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.      

Bize Ulaşın