iletişim : info@eskiarcelikliler.org
2009-2012 Dönemi

1. Dönem Denetim Kurulu (12.04.2009-08.04.2012)

Üye                        : Refik Üreyen

Üye                        : Esin Alp

Üye                        : Hande Güçlü

 

Yedek Üye          : A. Ali Femir

Yedek Üye          : H. Zuhal Basan

Yedek Üye          : Tunç Çelik