iletişim : info@eskiarcelikliler.org
2021-2022 Dönemi DK

6. Dönem Denetim Kurulu (08.04.2021-11.04.2022)

Başkan                 : Mustafa Tekdemir

Üye                        : A. Ali Femir

Üye                        : Yalçın Tanes

 

Yedek Üye          : Mehmet Coşkunçay

Yedek Üye          : Gürsen Arman

Yedek Üye          : Hüseyin Kayın