iletişim : info@eskiarcelikliler.org
2022 Genel Kurulu Yapıldı
15 Nisan 2022

2022 Genel Kurulu Yapıldı

Başkanımız Mehmet Ali Neyzi, Geçmiş Dönem Başkanımız Levent Alatlı’ya bir teşekkür hediyesi takdim etmiştir.

 

Değerli Üyelerimiz,
 Derneğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 11 Nisan 2022 tarihinde Büyük Kulüp’te yapılmıştır. Toplantımıza katılan ve katkı veren tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz. 
 Açılış ve saygı duruşu sonrasında, Nesil Giray (Başkan), Özlem Ertaylan (Yazman) ve Can Raşit Ergün (Sayman) Divan Heyetine seçilmiştir. 2021 Yılı Faaliyet Raporu, İşletme Hesabı ve Denetim Raporu okunmuştur. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.
 Genel Kurulumuzda Mehmet Ali Neyzi oybirliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Yeni Yönetim Kurulumuza; Levent Alatlı, Tamer Soyupak, Şerife Füsun Ömür, Özlem Ertaylan, Serpil Taviloğlu ve M. Namık Kural oybirliğiyle asıl üye olarak; İsmail Hakkı Sağır, Ayşe Yurttaş Boybeyi, B. Engin Taşbaşlı, Aydan Çalbaş, Ahmet İhsan Ceylan, Savaş Boybat ve Can Raşit Ergün de oybirliğiyle yedek üye olarak seçilmiştir.
 Denetim Kuruluna oybirliğiyle; A.Ali Femir Başkan, M. Yalçın Tanes ve Hüseyin Kayın asıl üye olarak seçilmiştir. Mehmet Çoşkunçay, Gürsen Arman ve Mehmet Salar da oybirliğiyle yedek üye olarak seçilmiştir.
 Etik Kurula oybirliğiyle; Hasan S. Subaşı Başkan, M. Nesil Giray ve T. Korkut Özok asıl üye olarak seçilmiştir. Sabri Y. Akdemir, M. Ender Çakıroğlu ve Nafi Özgürel de oybirliğiyle yedek üye olarak seçilmiştir.
 2023 Yılından itibaren yeni üye girişi 350 TL ve yıllık aidat tutarı da 350 TL olarak kabul edilmiştir. 2022 ve 2023 Yılı bütçeleri aynen kabul edilmiştir. Tüzük ve isim değişikliği önerileri aynen kabul edilmiş olup, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne onaya sunulacaktır.
 Genel kurul sonrası yeni Yönetim Kurulumuz, Mehmet Ali Neyzi’nin başkanlığında ilk toplantısını yaparak, kendi içinde görev dağılımı yapmıştır. Buna göre Levent Alatlı Başkan Yardımcısı, Tamer Soyupak Başkan Yardımcısı, Şerife Füsun Ömür Sayman, Özlem Ertaylan Yazman, Serpil Taviloğlu Üye ve Namık Kural Üye olarak görev almışlardır. İsmail Hakkı Sağır, Ayşe Yurttaş Boybeyi, B.Engin Taşbaşlı, Aydan Çalbaş, Ahmet İhsan Ceylan, Savaş Boybat ve Can Raşit Ergün de Yönetim Kurulumuzda üye olarak görev yapacaktır. Yönetim Kurulumuzda asıl ve yedek üye ayrımı yoktur, toplantılarımız hep beraber yapılmakta, kararlarımız hep beraber alınmaktadır.
 Yeni dönemin Derneğimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
 En İçten Saygı ve Sevgilerimizle,
 
Mehmet Ali Neyzi
Eski Arçelikliler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Paylaş:

Yorum Ekle