iletişim : info@eskiarcelikliler.org
Kuruluş Dönemi

Kuruluş Dönemi Geçici Yönetim Kurulu (04.11.2008-12.04.2009)

Başkan                   : O. Doğan Kayan

Başkan Yrd.          : M. Can Çağdaş

Sayman                 : Levent Alatlı

Yazman                 : Yalçın Tanes

Üye                         : Mustafa Tüzüngüç